Едно от най-забележителните изкуства, с които България се прославя по света, са нейните танци. Неслучайно, българските народни танци оцеляват през вековете до днес, разказвайки за един народ! Всяка една от българските области се различава по носиите и ритъма, и е повлияна от историята, бита и обичаите, характерни за тази част от страната ни.

Leave a Reply